Reklama
21 Marca 2019 Czwartek
Dziś imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
Do końca roku zostało 286 dni.
Reklama
Reklama

 
Czekają na Twój głos
Wiadomości - Aktualności
Wpisany przez Sławek Cybulski   
piątek, 31 sierpnia 2018 20:48Już 3 września rozpocznie się głosowanie na propozycje do nowego Budżetu Obywatelskiego Miasta Zduńska Wola. Sprawdź, jakie projekty zakwalifikowano.

 

Głosowanie rozpocznie się 3 września i będzie trwało do 21 września. Zasady dokładnie takie, jak w ubiegłym roku. Głosowanie osobiste w Urzędzie Miasta (kancelaria, budynek nr 2) lub przez ePUAP. W poniedziałki do 17:00, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.30. Należy przyjść z dowodem tożsamości zawierającym imię, nazwisko i numer PESEL. Można zagłosować maksymalnie na jedno zadanie w kategorii Wydarzenia i na jedno zadanie w kategorii Inwestycji Lokalne, bądź tylko na jedną kategorię. Złożenie podpisu w rejestrze głosujących jest jednocześnie potwierdzeniem spełnienia statusu uprawnionego mieszkańca (zamieszkuje na terenie Zduńskiej Woli i ma skończone 16 lat). Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie wypełnionej karty do urny w Kancelarii Urzędu.

W celu oddania głosu na Budżet Obywatelski 2019 z użyciem platformy ePUAP należy, należy się zalogować, wyszukać i wybrać "Miasto Zduńska Wola", załączyć wypełnioną kartę do głosowania wraz z wymaganym oświadczeniem poprzez usługę „Skargi, wnioski, zapytania do urzędu” w katalogu „Sprawy Obywatelskie”.

Wyniki głosowania będą znane 1 października


 

INWESTYCJE LOKALNE

Lp.

Sektor konsultacyjny

Nazwa zadania

Opis/uwagi

Koszt po weryfikacji

1.

1

Kącik sportowy dla każdego, i dużego i małego.

Utworzenie punktu rekreacji ruchowej dla mieszkańców miasta przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. Wodnej 32.

96.000 zł

2.

1

Budowa placu zabaw wraz z wyposażeniem i oświetleniem przy SP nr 12 w Zduńskiej Woli.

 

100.000 zł

3.

2

I etap remontu chodnika wzdłuż ul. Chełmońskiego tj. od Chełmońskiego 4 do Chełmońskiego 8.

 

93.990 zł

4.

3

Utwardzenie tłuczniem ulicy Leszczynowej na Osiedlu Nowe Miasto.

 

45.000 zł

5.

2

Zmiana nawierzchni ul. Braterska etap II, sięgacz z nr domów 5, 7, 9, 11.

 

56.323 zł

6.

1

Remont chodnika przy ul. Pomorskiej oraz oznakowanie poziome istniejących miejsc parkingowych przy ul. Skłodowskiej.

 

77.400 zł

7.

2

Budowa parkingów obok bloków przy ulicy Baczyńskiego 14 i Bogusławskiego 4.

 

80.400 zł

8.

3

Remont drogi osiedlowej biegnącej od ul. Kilińskiego w kierunku ul. Szkolnej (wzdłuż bloku przy ul. Srebrnej 1).

 

100.000 zł

9.

2

Tężnia Solankowa dla Zduńskiej Woli.

Instalacja tężni na terenie Parku Miejskiego.

100.000 zł

10.

2

Wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej do 5 posesji ul. Jagiełły.

 

95.000 zł

11.

3

Modernizacja placu zabaw przy filii Miejskiego Domu Kultury na osiedlu Karsznice, ul. 1-go Maja 5-7.

 

79.150 zł

12.

3

Aktywne Nowe Miasto. Budowa kompleksu rekreacyjnego: dziecięcego placu zabaw oraz siłowni dla dorosłych i seniorów na osiedlu Nowe Miasto.

 

100.000 zł

13.

2

Remont Hufca ZHP Zduńska Wola – I Etap.

 

100.000 zł

14.

1

Zduńskowolskie Murale.

Realizacja 3 murali na ścianach budynków w centrum miasta.

99.000 zł

15.

2

Budowa placu zabaw na terenie tzw. Parku Południe.

 

100.000 zł


 

WYDARZENIA

Lp.

Nazwa zadania

Opis

Koszt po weryfikacji

1.

Festyn Rodzinny przy Szkole Podstawowej nr 7 w Zduńskiej Woli

Przedsięwzięcie będzie polegało na zorganizowaniu jednodniowego festynu dostępnego dla społeczności lokalnej. Jest to integracyjna impreza środowiskowa dla uczniów, rodziców i środowiska lokalnego na terenie przyszkolnym Szkoły Podstawowej nr 7. W czasie festynu przewidziano: konkursy, gry, zabawy sportowe, kąciki tematyczne, m.in. kraina dmuchańców.

12.750 zł

2.

Promocja Skansenu Lokomotyw na terenie Województwa Łódzkiego, w szczególności miast: Zduńska Wola, Sieradz oraz Łask.

Skansen Lokomotyw Zduńska Wola Karsznice jest miejscem wyjątkowym, które zasługuje na wyjątkową uwagę. Miejsce, które może być atrakcją kulturalną regionu. Projekt ma za zadanie wypromować Skansen na terenie województwa. Wydaje się, że promocja prowadzona szczególnie on-line może zachęcić potencjalnych mieszkańców do odwiedzenia Skansenu. Celem najważniejszym jest zwiększenie ilości osób odwiedzających skansen i zwiększenie świadomości o tym miejscu.

24.900 zł

3.

Niezapominajka – Integracja Społeczna Dzieci z Niepełnosprawnością.

Celem projektu jest włączanie osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego, kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych miedzy dziećmi pełnosprawnymi a niepełnosprawnymi, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, uwrażliwienie uczestników na potrzeby i odrębność drugiego człowieka, kształtowanie postawy tolerancji szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej, integracja środowisk szkolnych i lokalnych.

24.840 zł

4.

98-220 Fabryczna. Ulica wspomnień.

Celem zadania jest zachowanie pamięci o przemysłowym rodowodzie Zduńskiej Woli oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej poprzez uatrakcyjnienie tak dla mieszkańców jak i gości miasta jednej z najbardziej klimatycznych uliczek Zduńskiej Woli – ul. Fabrycznej. Realizacja tego zadania wpłynie na włączenie do katalogu atrakcji turystycznych Zduńskiej woli również tego fragmentu miasta. Jest to swego rodzaju kontynuacja projektu realizowanego w ramach BO 2018 r. – „XIX i XX wieczne fabryki miasta Zduńska Wola”. Jego skutkiem będzie również zaistnienie w Zduńskiej Woli murali o wysokiej wartości artystycznej.

25.000 zł

5.

Wakacje z futbolowym szaleństwem

Cykl miesięcznych zajęć podzielonych na pięciodniowe turnusy (poniedziałek-piątek) w okresie wakacyjnym (sierpień). Cykl będzie składał się z kilku tematycznych animacji sportowych. Każdego dnia mottem przewodnim będzie piłka nożna, wokół której animatorzy będą kreować zabawy sprawnościowe rozwijające kondycję fizyczną oraz promujące aktywność wśród dzieci. Zajęcia będą ogólnodostępne dla dzieci w wieku 7-14 lat. Cykl skierowany jest do grupy około 60 osób.

24.200 zł

6.

Zduńskowolskie nocne kino plenerowe

„Zduńskowolskie nocne kino plenerowe” to propozycja na sezon wakacyjny 2019 – 5 bezpłatnych pokazów plenerowych dostępnych dla wszystkich mieszkańców miasta. W ramach cyklu zaprezentowany będzie nowy, atrakcyjny repertuar pozwalający na spędzenie letnich wieczorów w relaksującej atmosferze. Zadanie ma na celu wzbogacenie wakacyjnej oferty kulturalnej miasta i zapewnienie rozrywki na wysokim poziomie. Projekcje będą się odbywać: 2 pokazy – teren obok Ratusza, 2 pokazy – Park Miejski, 1 pokaz – teren obok filii MDK na Osiedlu Karsznice (połączona z obchodami Święta Kwiatów). Każdorazowo do dyspozycji uczestników będzie 100 leżaków.

25.000 zł

7.

Spotkania filmowe „Między obrazami”. Projekcje polskich filmów połączone z rozmowami z twórcą.

Poszerzenie oferty kulturalnej, promocja polskiego kina wśród mieszkańców, propagowanie kina artystycznego, umożliwienie spotkania z twórcami i dialogu z nimi, otwarcie na dyskusje.

24.999 zł

8.

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Celem projektu jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie całego miasta Zduńska Wola oraz ich ochrona. Zakres zadania będzie obejmował zorganizowanie jednodniowego, plenerowego eventu, podczas którego odbędą się prelekcje na tematy związane z bezdomnymi zwierzętami i zasadami opieki nad nimi, prezentacja odłowionych z terenu Zduńskiej Woli zwierząt przeznaczonych do adopcji, konkursy dla dzieci z nagrodami, wydawanie wolontariuszom karmy dla wolnożyjących kotów.

25.000 zł

9.

Tenisowe Lato 2019

Tenisowe Lato to bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w okresie czerwiec, lipiec, sierpień. Piękna pogoda i dużo wolnego czasu to idealny okres by zachęcić uczniów i przedszkolaków do aktywnego wypoczynku. Dodatkowo będą zorganizowane dwa turnieje na kortach ceglanych.

22.600 zł

10.

Przedsiębiorcza ja

Konferencja dla kobit, które chcą rozwijać swoją osobowość. Celem projektu jest: aby kobiety uwierzyły w swoje możliwości, otworzyły się na zmiany, wdrażały je w życie i efektywnie wykorzystywały, inspirowały się od innych kobiet, które osiągnęły sukces, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń, spędziły czas w pozytywnej kobiecej energii.

25.000 zł

11.

Konkurs Piosenki Dla Dzieci pt. „Znane i lubiane piosenki dziecięce”

Wydarzenie miałoby na celu promocję naszego miasta, uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki, a także umożliwienie im występu przed prawdziwą publicznością oraz sprawdzenie swoich możliwości. Głównym celem wydarzenia jest organizacja w Zduńskiej woli konkursu piosenki dziecięcej.

25.000 zł

12.

Alternatywna Zduńska Wola

Kontynuacja cyklu koncertów, projekcji integrujących lokalną społeczność oraz promujących lokalnych twórców. Odbiorcami koncertów i towarzyszących im wydarzeń będzie szeroka grupa odbiorców muzyki alternatywnej z naszego miasta, a także z innych ośrodków. Alternatywna Zduńska Wola jest kontynuacją projektu zapoczątkowanego w 2017 r. oraz wcześniejszych inicjatyw jakie odbywały się w przeszłości w Zduńskiej Woli, w ramach których Zduńską Wolę odwiedziły dziesiątki zespołów z całej Europy i Ameryki, stwarzając bezprecedensową jakość w kontekście sfery kulturalnej miasta.

25.000 zł

13.

Retro zabawy w Parku Miejskim

Celem zadania jest popularyzacja tradycji niedzielnych pikników organizowanych na terenie Parku Miejskiego w Zduńskiej woli na początku XX wieku. Wydarzenia plenerowe o charakterze otwartym, a więc dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta, wpłyną na integrację międzypokoleniową. Każde planowane wydarzenie obejmuje: koncert z muzyką retro na żywo, pokazy iluzjonisty, degustację lokalnych wyrobów, zdjęcia wykonywane przez retro-fotografa.

25.000 zł


 


See also:
Najnowsze artykuły:

 
 
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane

                              Partnerzy:
                                 
Copyright© Agencja Informacyjno - Artystyczna "Jarso - Media" Sławomir Cybulski