Reklama
26 Marca 2019 Wtorek
Dziś imieniny: Dory, Olgi, Teodora
Do końca roku zostało 281 dni.
Reklama
Reklama

 
Przyjmują wnioski o staże
Wiadomości - Aktualności
Wpisany przez Sławek Cybulski   
poniedziałek, 26 lutego 2018 16:33

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wnisków o zorganizowanie stażu, szkoleń oraz prac interwencyjnych.

 

Wnioski można składać w ramach projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego` Województwa Łódzkiego 2014 – 2020. Wnioski są przyjmowane od 20 lutego do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel.

 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

- osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym)

- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotycczy również okresu przed rejestracją PUP)

- osoby powyżej 50 roku życia

- osoby niepełnosprawne

- kobiety

 

Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudfnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym stażu:

- na podstawie umowyu o pracę na okres min. 3 pełnych miesięcy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu,

- na podstawie umowy cywilnoprawnej na okres min. 3 pełnych miesięcy i wartości umowy rówej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

- W przypadku umowy o dzieło, w której nie określono czasu trwania umowy, jej wartość musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę

- W przypadku organizowania prac interwencyjnych, preferowne będą wnioski z deklaracją dalszego zatrudnienia

- W przypadku organizowania szkoleń w ramach tego projektu, preferowane będą wnioski z deklaracją zatrudnienia.

 

Wnioski z logiem „Promuje Łódzkie” można pobierać ze strony www.pupzdwola.pl

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli pok. 2 , 18 , 19. tel.: 43 823 23 27 wew. 257 , 279 , 280.


See also:
Najnowsze artykuły:

 
 
Reklama
Reklama

Najczęściej czytane

                              Partnerzy:
                                 
Copyright© Agencja Informacyjno - Artystyczna "Jarso - Media" Sławomir Cybulski