Reklama
21 Października 2018 Niedziela
Dziś imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Do końca roku zostało 72 dni.
Reklama
Reklama

 
Budżet według PiS
Wiadomości - Aktualności
Wpisany przez Sławek Cybulski   
sobota, 30 grudnia 2017 20:32

Rada Miasta większością głosów przyjęła budżet Zduńskiej Woli na 2018 rok. To de facto budżet ustalony przez radnych Prawa i Sprawiedliwości. Także na tej sesji, nie było prezydenta.

 

Tuż przed wczorajszą sesją, prezydent Piotr Niedźwiecki na konferencji prasowej przedstawił własne poprawki do wcześniej zaproponowanego budżetu. Poprawki zawierały m.in. pieniądze na modernizację Szkoły Podstawowej nr 5, na zagospodarowanie terenów wokół zbiornika Kępina oraz na bieżące utrzymanie gruntowych dróg. Było jednak pewne, że podobnie jak przed rokiem, ostateczny kształt uchwale budżetowej nadadzą radni. W zeszłym roku przyjęli oni nowy budżet jednogłośnie, a każdy z nich wpisał do niego swoje propozycje. Tym razem było nieco inaczej, gdyż treść budżetu, to przede wszystkim propozycje radnych Prawa i Sprawiedliwości lub zaakceptowane przez nich propozycje prezydenta. Mogli sobie na to pozwolić dysponując przecież większością głosów w radzie.

 

- W zeszłym roku było tak, że radni ze sobą rozmawiali. W tym roku z naszym klubem nie wszyscy radni rozmawiali. Radni rozmawiali z panem prezydentem – stwierdził Witold Gwiazda z PiS

 

Wśród poprawek zgłoszonych na sesji przez Klub Radnych PiS, było m.in. obcięcie o blisko 3,7 mln. wydatków bieżących na oświatę, o 1,3 mln. na administrację publiczną, co w sumie pozwoliło na zwiększenie do 30 mln złotych puli środków na inwestycje.

 

- Pan prezydent zapisał w projekcie budżetu to, co zapisał. Tak naporawdę za wiele nie zmieniliśmy. Zrobiliśmy kilka przesunięć. Głównie przesunięcia polegające na tym, że po prostu nie bierzemy kredytu, nie zadłużamy więcej miasta i szukamy oszczędności wewnątrz budżetu. Oświata ma to do siebie, że jest to blisko połowa naszego budżetu. Tam rok w rok, po rozliczeniu zostają bardzo duże pieniądze. W roku bieżącym zaplanowane było ponad 57 milionów złotych a do listopada wydano 47. Więc nie jest możliwe, żeby przez jeden miesiąc wydać 10 milionów złotych, Jeżeli zostaną wydane 3, 4, no może 5 jak mocno będą się urzędnicy starać, to zostanie 5 milionów. Oświata jest takim miejscem, gdzie tak naprawdę chowa się pieniądze przed radnymi. A jeżeli chodzi o urząd to widzimy, co pan prezydent wyprawia, nawet była kwestia taka, że zmieniły się regulaminy organizacyjne, wynagradzania. Są dyrektorzy, którzy mają uprawnienia większe nawet niż wiceprezydenci. Dzieją się rzeczy dziwne. Natomiast z drugiej strony pracownicy się skarżą, że tak naprawdę nie konsultuje się ze związkami zawodowymi chociażby niektórych kwestii. Uważamy, że prezydent ma zbyt chojną rękę. Zbyt łatwo wydaje pieniądze – zarzucał  Gwiazda

 

Radny PiS podkreślił również, że propozycje tego klubu idą w kierunku drobniejszych inwestycji bo według nich „ludzie oczekują nie tego, by budować im autostrady, olbrzymie aquaparki i tak dalej. Oni są suchą nogą wyjść z domu, oni chcą przejechać równą ulicą do centrum miasta”.

Tegoroczny budżet podzielił radę: „za” jego przyjęciem zagłosowało 14 radnych (12 radnych PiS + 2 niezrzeszonych). „Przeciw” było 5 radnych (radni PO oraz Razem Dla Rozwoju)

 

- Spodziewałem się tego, że projekt prezydenta zostanie w większym czy mniejszym stopniu w jakiś sposób zmieniony, natomiast spodziewałem się również, że pewne główne kierunki zostaną wśród radnych skonsultowane. I to bez znaczenia czy jest się radnym w opozycji czy też w koalicji bo prawda jest taka, że wszyscy radni jesteśmy w tej chwili opozycją. Myślałem, że taka propozycja będzie. My oczywiście konsultowaliśmy propozycje prezydenta spotykając się z wiceprezydentami i ten pierwotny kształt został przez nas przeanalizowany. Czekaliśmy również na propozycję klubu większościowego, (…) natomiast tych konsultacji nie było w przeciwieństwie do ubiegłego roku. Dlatego też te poprawki, które zostały zaproponowane przez klub PiS budzą nasze poważne zastrzeżenia. (…) Obcinanie wydatków bieżących tak drastyczne, może spowodować, że ten budżet zostanie zakwestionowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. (…) Przedstawione przez klub PiS rozwiązania nie są dla nas w tej formie do zaakceptowania. (…) Ja przede wszystkim uważam, że brakuje konsultacji z mieszkańcami. Należy mieszkańców zapytać, czy oni wolą basen większy, czy też chcą basen przyszkolny jaki proponuje klub PiS. Czy hala sportowa jest potrzebą pilną, czy może ważniejsze jest aby w krótkim czasie, w cyklu na przykład dwuletnim wybudować salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej nr 5 i takie boisko przy innej szkole podstawowej. Tak, że wydaje się, że te kierunki nie są do końca dobrze obrane - skomentował radny Paweł Szewczyk z PO.


Prezydenta Niedźwieckiego nie było na sesji budżetowej. Argumetował dziennikarzom, iż to dlatego, że "przewodniczący Rady Miasta reaguje na niego alergicznie".

Oto wykaz inwestycji zapisanych w budżecie miasta Zduńska Wola na 2018 rok.

 

Transport i łączność (9.299.219 zł)

Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Łaskiej-Świerkowej-Jodłowej-Staszica-Spółdzielczej w Zduńskiej Woli - 158.000 zł

Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola-Karsznice - budowa łącznika z drogą ekspresową S8 w powiecie zduńskowolskim i powiecie łaskim - 385.862 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Borowej - 100.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Prostej wraz z odcinkiem ul. Kaczej - 45.000 zł Przebudowa ulicy Podmiejskiej oraz ulic: Kobusiewicza, Głównej i Dolnej - 2.100.000 zł Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Południowej - 35.000 zł

Wykonanie przebudowy ul. Kołłątaja - Etap II - 800.000 zł

Przebudowa chodnika na ul. M. Konopnickiej - Etap II - 120.000 zł

Budowa i oznakowanie miejsc parkingowych przy ul. Kossaka i Staffa oraz remont chodnika przy ul. Kossaka - 99.400 zł

Remont chodników przy ul. Krętej (strona parzysta) - 84.400 zł

Opracowanie dokumentacji przebudowy rowu melioracyjnego oznaczonego symbolem D-2 w celu zabezpieczenia przed podtopieniami ul. Mostowej - 30.000 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy systemu odwodnienia powierzchniowego osiedli: Nowe Miasto oraz Karsznice - 65.000 zł

Przebudowa chodników przy ul. Chełmońskiego 2 - 30.000 zł

Budowa nowych miejsc parkingowych na ul. Paderewskiego od nr 2 do nr 14 - 110.000 zł Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Paderewskiego 1, 3 oraz od ul. Reymonta do ul. Orzeszkowej - 450.000 zł

Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe (od górki do ul. Kossaka) - 50.000 zł

Budowa ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 - 50.000 zł

Budowa ciągu pieszego na ul. Kopernika (strona nieparzysta) - 400.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. W. Pola - 35.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Olimpijskiej - 80.000 zł

Przebudowa ul. Wierzbowej – 750.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Uroczej – 15.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Jaśminowej – 15.000 zł

Budowa ciągu pieszego przy ul. Azaliowej (brakujący odcinek) – 15.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Polnej – 25.000 zł

Budowa ciągu pieszego (strona nieparzysta od ul. Żytniej do ul. Sobieskiego) wraz z budową zatok parkingowych na ul. Jana Kazimierza – 320.000 zł

Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (strona parzysta od bloku przy ul. Żytniej 18 wzdłuż drogi osiedlowej do ul. Jana Kazimierza) – 60.000 zł

Budowa ciągu pieszego na ul. Przemysłowej (strona nieparzysta od nr 19 do nr 29) – 110.000 zł Budowa ciągu pieszego na ul. Żytniej (od przejścia dla pieszych do drogi osiedlowej miedzy blokami przy ul. Żytniej 16 i 18) – 35.000 zł

Remont chodników przy ul. Konopnickiej (od ul. Piaskowej do ul. Kobusiewicza - strona nieparzysta) – 200.000 zł

Budowa ciągu pieszego na ul. Hetmańskiej (strona parzysta) – 550.000 zł

Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Stawowej – 45.000 zł

Budowa ciągu pieszego wraz z zatoką parkingową na ul. Ceramicznej (strona parzysta - odcinek ok. 100 m od ul. Łaskiej) – 207.000 zł

Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach przy ulicach: Zielona 34 i 36 oraz Kilińskiego 28 i 30 - Etap II – 82.000 zł

Przebudowa drogi osiedlowej oraz placu osiedlowego wraz z miejscami parkingowymi przy blokach przy ulicach: Zielona 34 i 36 oraz Kilińskiego 28 i 30 - Etap III – 40.000 zł

Utwardzenie drogi dojazdowej do nieruchomości przy ul. Sieradzkiej 26 – 40.000 zł

Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – 1.562.557 zł

 

Turystyka (900.000 zł)

Zagospodarowanie zbiornika Kępiny - Etap I – 900.000 zł

 

Gospodarka mieszkaniowa (3.497.224 zł)

Wykup nieruchomości i terenów pod inwestycje - 229.165 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 2 – 1.044 216 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 6 – 907.300 zł

Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 – 110.000 zł Termomodernizacja dachu budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 – 140.000 zł

Modernizacja instalacji sieci elektrycznej na klatkach schodowych w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – 20.000 zł

Przebudowa i modernizacja pustostanów celem ich przygotowania do zasiedlenia – 150.000 zł Wykonanie dokumentacji na dostosowanie drewnianych klatek schodowych do wymogów p/poż w dwóch budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta – 15.000 zł

Wykonanie w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta prac związanych z budową lub modernizacją przewodów kominowych i przebudową pieców kaflowych – 190.000 zł Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Juliusza 4/8 – 15.000 zł

Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 15 - 15.000 zł

Wykonanie pergoli na odpady komunalne przy bloku na ul. Łaskiej 17 – 15.000 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 20 - Etap I - wymiana okien – 11.500 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dąbrowskiego 23 - Etap I - wymiana okien 20.700 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 14 - Etap I - wymiana okien 18.300 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 20 - Etap I - wymiana okien 21.800 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 22 - Etap I - wymiana okien 21.800 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 25 - Etap I - wymiana okien - 26.400 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 26 - Etap I - wymiana okien – 25.200 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Juliusza 27 - Etap I - wymiana okien – 12.700 zł

Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kolbego 7 - Etap I - wymiana okien – 13.800 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 3 - Etap I - wymiana okien – 28.400 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kruczej 6 - Etap I - wymiana okien – 35.300 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 15 - Etap I - wymiana okien – 38.700 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 17 - Etap I - wymiana okien – 32.900 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 22 - Etap I - wymiana okien – 10.000 zł Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Łaskiej 24 - Etap I - wymiana okien – 16.500 zł Rewitalizacja budynku przy ulicy Łaskiej 38 wraz z terenem przy ulicy Łaskiej 40 – 312.543 zł

 

Administracja publiczna (3.578.630 zł)

Rozwój e-usług publicznych świadczonych przez Miasto Zduńska Wola – 2.928.630

Modernizacja witaczy – 20.000 zł

Budowa świetlicy na osiedlu 1000-lecia wraz z rozbiórką dotychczasowego budynku – 580.000 zł Dokumentacja projektowa remontu i termomodernizacji budynku przy ul. Złotnickiego 23 (siedziba Hufca ZHP) - 50.000 zł

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. (146.000 zł)

Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji - 11.000 zł

Zakup podestu ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 15.000 zł

Samochód ratowniczo-gaśniczy dla potrzeb OSP - 120.000 zł

 

Oświata i wychowanie (4.336.900 zł)

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 – 100.000 zł

Budowa sali gimnastycznej, szatni, kuchni i jadalni przy Szkole Podstawowej nr 5 - Etap I – 3.700.000 zł

Dokumentacja projektowana na budowę basenu przy Szkole Podstawowej nr 12 – 200.000 zł Renowacja i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 7 – 99.900 zł

Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 10 – 100.000 zł

Bezpieczny plac zabaw w Tęczowym Przedszkolu - 57.000 zł

Zakup samochodu dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi 80.000 zł

 

Pomoc społeczna (10.000 zł)

Zakup urządzenia klasy UTM - 10.000 zł

 

Rodzina (200.000 zł)

Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka przy ul. Azaliowej/Lawendowej – 200.000 zł

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (5.884.366 zł)

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli – 4.200.000 zł

Zakup ławeczek parkowych dla matek karmiących – 30.000 zł

Wymiana pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania – 868.066 zł

Wykonanie oświetlenia na ul. Wyszyńskiego - 150.000 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej - Etap II (ul. Czeremchy od ul. Orzechowej do ul. Cyprysowej) – 52.300 zł

Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia ulicznego na pl. Wolności i ul. Łaskiej – 30.000 zł

Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe od istniejącego już ciągu pieszego do ul. Malczewskiego 4 – 25.000 zł

Wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego w Parku na os. Południe do ul. Chełmońskiego – 25.000 zł Wykonanie oświetlenia na ul. Twardowskiego - 125.000 zł

Wykonanie oświetlenia na ul. Żeromskiego (wzdłuż terenu SP11) – 11.000 zł

Wykonanie oświetlenia na ul. Wrzosowej – 30.000 zł

Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicach: Czeremchy, Kalinowej i Cyprysowej - Etap III (ul. Cyprysowa) – 168.000 zł

Wykonanie oświetlenia na ul. Krańcowej – 120.000 zł

Montaż 3 słupów oświetlenia ulicznego na ul. Łaskiej przy skrzyżowaniu z ul. Osmolińską, Szkolną i Jagiełły – 20.000 zł

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego – 30.000 zł

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (151.700 zł)

Zakup systemu wystawienniczego dla Muzeum Historii Miasta – 12.000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej wykonania zadaszenia dla eksponatów w Skansenie Lokomotyw – 50.000 zł

Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku recepcyjno-socjalnego w Skansenie Lokomotyw – 6.200 zł

Ławeczka Stasia Klingera - 83.500 zł

 

Kultura fizyczna (2.255.000 zł)

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej – 200.000 zł

Rozbudowa i przebudowa kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim przy ul. Łaskiej - Etap I – 1.500.000 zł

Modernizacja basenów odkrytych przy ul. Kobusiewicza – 250.000 zł

Remont sanitariatów w obiekcie przy ul. Kobusiewicza - 250.000 zł

Dokumentacja projektowa przebudowy budynku administracyjno – biurowego na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 25.000 zł

Wykonanie instalacji wodociągowej umożliwiającej podlewanie płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Okrzei – 15.000 zł

Zakup dwóch piłkochwytów na Stadion Miejski przy ul. Okrzei – 15.000 zł

 

 


See also:
Najnowsze artykuły:

 
 
Reklama
Reklama
                              Partnerzy:
                                 
Copyright© Agencja Informacyjno - Artystyczna "Jarso - Media" Sławomir Cybulski