Regulamin portalu
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 grudnia 2009 00:00

 

 

Regulamin korzystania z portalu
www.ezdunska.pl

1.    Wydawcą portalu internetowego ezdunska.pl jest Agencja Informacyjno - Artystyczna"Jarso - Media" Sławomir Cybulski z siedzibą w Zduńskiej Woli, ul. Żeromskiego 7/9. Portal ezdunska.pl ("ezdunska.pl") reprezentowany jest przez jego wydawcę – Sławomira Cybulskiego ("Wydawcę") oraz pracowników portalu ("Zespół redakcyjny").
2.    W skład Portalu wchodzą wszystkie strony internetowe dostępne w domenie ezdunska.pl i opatrzone odpowiednim logo lub informacją.
3.    Wszelkie prawa do Portalu ezdunska.pl  (jego nazwy, logo, adresu domenowego, haseł reklamowych itd.) zastrzeżone są na rzecz Właściciela. Prawa do elementów tekstowych, graficznych i audiowizualnych oraz skryptów, baz danych i aplikacji ("Zawartość") zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz podmiotów kooperujących z Wydawcą.
4.    Właścicielami materiałów, które są specjalnie oznakowane jako pochodzące z innych źródeł, z którymi Portal ma zawartą umowę, są podmioty, które udostępniły je na rzecz redakcji portalu, chyba że zawarta umowa stanowi inaczej. Materiały te mogły zostać zmodyfikowane przez Zespół redakcyjny.
5.    Wszystkie elementy Portalu (w tym jego kod źródłowy i Zawartość) podlegają ochronie prawnej przewidzianej przez polskie i międzynarodowe przepisy prawa, w tym z tytułu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami: Dziennik Ustaw nr 128 z 2001 r., poz. 1402 oraz Dziennik Ustaw nr 126 z 2002 r., poz. 1068), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47, poz. 211).
6.    Korzystanie z Zawartości nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych opublikowanych na łamach Portalu. Zabronione jest w szczególności kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie drogą elektroniczną lub w inny sposób Zawartości Portalu, chyba że za pisemną zgodą Właściciela.
7.    Korzystanie z Zawartości nie może utrudniać innym korzystania z udostępnionych na łamach Portalu materiałów lub godzić w słuszne interesy Właściciela, Portalu i Zespołu redakcyjnego oraz podmiotów, które udostępniły swoje materiały.
8.    Jakiekolwiek inne, niż określone w niniejszym Regulaminie, korzystanie z materiałów i baz danych udostępnionych na stronach Portalu bez uprzedniej zgody Zespołu redakcyjnego jest zabronione.
9.    Portal umożliwia użytkownikom zakładanie kont. Założenie konta w poszczególnych podserwisach (ogłoszenia, forum) jest konieczne do pełnego korzystania z działów serwisu.

                   1. Portal ezdunska.pl umożliwia dodawania komentarzy i opinii wszystkim użytkownikom publicznej sieci Internet, za pośrednictwem specjalnych formularzy dostępnych na stronach www Portalu  ezdunska.pl.

                   2. Każdy użytkownik może zarejestrować się  wykorzystując specjalny formularz dzięki czemu wszystkie komentarze przez niego dodane na Portalu ezdunska.pl będą podpisane tym samym Nickiem.

                   3. Użytkownik rejestrując się na forum oświadcza, że zna i akceptuje treść Regulaminu.

                   4. Nie wolno podawać w żadnym polu formularza rejestracyjnego danych, które umożliwiłyby jednoznaczną identyfikację użytkownika.

                   5. Użytkownik Portalu ezdunska.pl publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel i Zespół redakcyjny Portalu ezdunska.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników.

                 6. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na Portalu ezdunska.pl treści:

                     - sprzecznych z prawem

                    - wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej

                    - propagujących przemoc

                    - obrażających osoby publiczne

                    - zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby

                    - przyczyniających się do łamania praw autorskich

                    - propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol

                    - zawierających wulgaryzmy

                     - zawierających linki do stron WWW

                     - zawierających treści reklamowe

                   7. Redakcja zastrzega sobie prawo do edycji i kasowania komentarzy i opinii niezgodnych z regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora.

                   8. Redakcja zastrzega sobie prawo do blokowania kont użytkowników łamiących regulamin, bez uzgodnienia i uprzedzenia.

                   9. Użytkownik zamieszczający komentarz lub opinie w Portalu ezdunska.pl, tym samym wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi lub jej fragmentów w dowolnym miejscu Portalu ezdunska.pl.

 

 

10.   Niniejszy regulamin nie ogranicza odpowiedzialności Użytkowników za treści zamieszczane przez nich w komentarzach artykułów publikowanych w Portalu ezdunska.pl
11.  Naruszenie praw Właściciela, Portalu, Zespołu redakcyjnego i podmiotów kooperujących z Portalem będzie skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności zgodnie z prawem cywilnym i karnym. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez Sąd.
12.  Zespół redakcyjny zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronach Portalu.

13.  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku. Korzystanie ze strony oznacza jego akceptację.

14.  Uzupełnieniem niniejszego Regulaminu są inne regulaminy szczegółowe

 Aktualizowany: sobota, 09 marca 2013 00:26
 
 


                              Partnerzy:
                                 
Copyright© Agencja Informacyjno - Artystyczna "Jarso - Media" Sławomir Cybulski